English

Mysterieløypa - i fotspora til Knut Hamsun i Kristiansund

Kristiansund

Kort om turen

Vinteren 1891 – 1892 oppholdt Knut Hamsun seg i Kristiansund. Han var på foredragsreise, og kom hit med dampbåten fra Trondheim. Her skulle han slå seg til ro noen måneder gjennom vinteren og fordype seg i arbeidet med den store psykologiske romanen, «Mysterier». Temmelig raskt blir Hamsun husvarm hos flere familier i Kristiansund. Og som hovedpersonen i romanen, sjarlatanen Johan Nilsen Nagel, setter også Hamsun sine spor, spesielt gjennom kjærlighetsforholdet til Julie Amanda Lous, eller Lulli som alle kalte henne. Mye tyder på at også en annen kvinne oppsøkte Hamsun mens han oppholdt seg i Kristiansund, forfatteren Anna Munch. Det er disse tre menneskene, Knut, Lulli og Anna – og møtene mellom dem som tematisk legges til grunn for «Mysterieløypa». På ruta er det langt inn en rekke turstopp. Alle er på en eller annen måte knyttet til Hamsuns opphold i Kristiansund i 1891, enten ved historiske fakta, personer han møtte her eller gjennom utdrag fra romanen som gir spennende assosiasjoner til byens rike historie. Det er utarbeidet et eget vedlegg (nedlastbar pdf) med flere detaljer knyttet til de enkelte turstoppene. For å få fullt utbytte av Mysterieløypa, anbefaler vi at du leser dette også. Her finner du også noen interessante historiske bilder

Ruteskildring

Turen går i sin helhet på Kirkelandet i i sentrum av Kristiansund. Du starter på Piren som er anløpsstedet for Sundbåten. Hvis du står med ansiktet vendt ut mot vannet, tar du til høyre og går langs havnebassenget, bortover Arnulf Øverlands gate. På høyre hånda har du da kjøpesenteret Amfi Storkaia Brygge. Det var i området som i dag er Piren, at Hamsun i november 1891 gikk av dampbåten som kom fra Trondheim. Her stoppet han altså opp i seks måneder for å skrive på sin roman «Mysterier». Mens han bodde her, skrev han en rekke brev, ett av dem til sin litterære venninne, litteraturkritiker Marie Herzfeld. «Jeg har nettop afsluttet min foredragsrejse og er havnet her i Kristiansund N. Min Agt er nu at lægge mig fore her og arbejde rigtigt flittig med min nye Bog, som jeg dessverre ikke har faaet Tid til at skrive paa i lang Tid paa grund af foredragene …» (30. Nov. 91.) Gå bortover hele Storkaia, og ta til høyre der Øverlands gate møter Langveien. Hold deg på høyre fortauet, følg Langveien to kvartaler og ta andre vei til høyre, bort Konsul Knudtzons gate og følg denne til du kommer til Quality Grand Hotel Kristiansund, kinoen og biblioteket. Disse tre bygningene omkranser Carolines plass. En av grunnene til at Knut Hamsun ble værende så lenge i Kristiansund, var sannsynligvis at han traff mange interessante mennesker. Her fant han en internasjonal og utadrettet by, en kystby preget av teater- og operakultur, og med en rekke private salonger hvor man satte «problemene under debatt». En av disse intellektuelle salongene og festivitetslokalene var "Mølleropsalen" i Møllerops Hotell, som lå omtrent der Quality Grand Hotel Kristiansund ligger i dag.  “Mølleropsalen” hadde hele fire hundre plasser. Lokalet var trekkfullt, men hadde likevel dårlig luft, ingen garderober og kun en inngangsdør, felles for sal og galleri. Men, hotellet hadde et eget moderne gassverk, noe som gjorde det mulig å sette gasslys inn i teatersalen og på scenen. Anlegget ble høytidelig åpnet under Kong Oscar II sitt besøk i Kristiansund i 1860. Det ble oppført mange teaterstykker og syngespill i Mølleropsalen, blant annet Carl Maria von Webers opera «Preciosa». Fra Carolines plass går du langs hotellet til du treffer Knut Siems gate, ta til høyre og gå nedover til du treffer Storgata som krysser Kaibakken og går over i Hauggata. Følg Hauggata på venstre fortau til du kommer til et solstudio.  Ca. der solustudioet ligger, lå det tidligere et pensjonat, og her holdt Hamsun til vinteren han tilbragte i Kristiansund. Pensjonatet ble drevet av enkefru Paula Sara Marie Solem hadde adresse Haugegade 1. Fra pensjonatet var det på den tida utsikt over Vågen. Langs veien lå det en rekke skjenkesteder, og her møttes fiskere, arbeidsfolk og tilreisende. Romanen "Mysterier" som Hamsun skrev på da han bodde her, er kalt "den merkeligste av alle hans bøker" og er i ettertid blitt en av Hamsuns mest fortolkede romaner. Den kom ut samme år som Hamsun reiste fra Kristiansund, 1892. Fortsett oppover Hauggata til du treffer President Christies gate. Mot høyre, i enden av gaten, ser du statuen av stortingspresident Wilhelm Friman Koren Christie. Ta gjerne en svipptur bortom statuen.Gå så tilbake og følg President Christies gate helt til du treffer Langveien, kryss gaten, gå gjerne inn og gjennom Nerparken til du treffer Kong Olav Vs gate. Ta så til høyre og gå opp til Festiviteten. Festiviteten ble bygd i 1914, i en blanding av jugendstil og nyklassisisme, og har siden fungert som alt fra kulturell storstue, politistasjon, fengsel og kino. I dag huser Festiviteten Operaen i Kristiansund sine oppsetninger under de årlige Operafestukene i februar, en musikktradisjon som har aner så langt tilbake som 1805. Under Hamsun-året i 2009 ble operaen «Unge Hamsun» satt opp for aller første gang i byens storstue. Handlingen i operaen er lagt til de fem månedene Hamsun bodde i Kristiansund, og spinner rundt forholdet mellom den 21 år gamle pianisten og lærerinnen Julie Amanda Lous og Knut Hamsun, som da var 32 år gammel. Librettoen er skrevet av forfatter Edvard Hoem, musikken komponert av Knut Anders Vestad. Turen går nå videre opp Hans Neraas gate, langs høyre side av Festiviteten, til du treffer Johan P. Clausens gate. Ta til høyre og følg oppover hele Clausens gate til du treffer friluftsområdet Vanndamman og Kringsjå. Familien Neeraas bodde i en bolig mellom dagens Storgata og Knudtzons gate. I 2. etasje av lå «Blåsalen», som i Neeraas sin tid ble benyttet til større selskapeligheter, spesielt i forbindelse med at selebre gjester var på besøk. Her bodde Bjørnstjerne Bjørnson da han var på besøk, og i dette hjemmet vanket også lyriker Theodor Caspari. Fra denne adressen drev Hans Neeraas bokbinderi og boktrykkeri. Fra 1857 utga han «Christiansunds Adresseavis» herfra, drev kolonialhandel og annen forretningsvirksomhet. Redaktør Neeraas døde våren 1891, før Hamsun kom til Kristiansund, men barna Caroline og Hans Martin videreførte tradisjonen som vertskap. Det var gjennom Caroline at Knut ble kjent med Lulli Lous. Lulli Louis var musikklærerinne, flyttet seinere til Oslo, ble sykepleier og jobbet med sosialt arbeid. Helt frem til 2010 trodde man at forholdet til Hamsun ble definitivt brutt da han reiste fra Kristiansund påskemorgen 1892. Men i 2010 åpnet man en pakke med hittil ukjente brev fra Hamsun til "en ung pike" som var tatt vare på av Otto Lous Mohr. Han var Lullis nevø, og i brevene kan man lese lidenskapelige kjærlighetserklærtinger fra lenge etter 1892. Et brev fra Paris i 1895 viser også at de møttes der. Området, som til daglig kalles «Vanndamman» har fire dammer. Det går turstier lags begge sider av de fire dammene, Svanedammen ligger nærmest Langveien. Så følger Mellemdammen, Vanndamman og Gravemdammen. Du kan også krysse over dammene på flere steder, for eksempel mellom de to siste, da følger du turstien videre nedover til du treffer Vuggaveien. Kryss veien og gå opp trappen. Da er du inne på turstiene i Kringsjå. Ta til venstre, følg stien til den deler seg i to, ta da til høyre og der turstien på nytt deler seg i tre, følger du turstien rett framover ned til Kirkelandet gravsted. Tidligere utgjorde de fire dammene vannforsyningen i Kristiansund. Langs de smale turstiene i Kringsjå går det vannrenner, som skulle samle vann fra berget rundt Varden og lede det til Vanndamman, byens drikkevannskilde fram til 1979. En sentral person i Hamsuns "Mysterier" er byoriginalen Minutten. Kristiansund har også hatt sine såkalte originaler, og på turstiene gjennom Kringsjå finner du benker med inskripsjoner med ulike navn. Felles for de som fikk navet sitt på en slik benk, var at de hadde et tøft liv, og noe bler regelrett mobbet av byens befolkning. Til felles hadde de fleste at de var alkoholikere nederst på den sosiale rangstigen. Benkene ble satt opp i 2008, og var ment som en hyllest. De skapte imidlertid stor debatt – og mange var usikre på om dette var den rette måten å hylle byoriginalene på. Følg turstien rett fram til den treffer «hovedveien» gjennom gravsted. Nedover mot venstre står Kirkelandet kapell, bygd i samme stil som Festiviteten. Ta til høyre, følg veien rett fram, ut av gravsted til du treffer Hagbart Brinchmanns vei, ta til høyre og følg Brichmanns vei til den treffer Langveien. Ta til høyre følg Langveien nedover til du treffer Kaibakken. Ta til venstre, ned Kaibakken til Piren. På vei ut av gravstedet, vil du på høyre hånd kunne finne Jullums familiegravsted. Under sitt opphold i Kristiansund fikk Hamsun tatt en rekke fotografier av seg selv, og med på ett av dem står han sammen med ei ung jente. Helt siden den første biografien om Hamsun ble skrevet i 1929, har det vært en gjengs oppfatning om at jenta, er den ti år gamle Aslaug Jullum. Hun var datter av lærer og politiker Ole Jullum, som har gitt sitt navn til en gate i øvre bydel av Kirkelandet. Knut ble venner med Aslaugs foreldre under sitt opphold i Kristiansund. I 2016 kom imidlertid en historisk roman som snur opp ned på denne oppfatningen. Selma Lønning Aarø gir da ut kunstnerromanen «Hennes løgnaktige ytre», om forfatteren Anna Munch. Hun har funnet to andre eksemplarer av det samme bildet, og bakpå dem står det med Hamsuns skrift: «Signe Munch, fra din ven Knut Hamsun.» Så da var det kanskje ikke Aslaug likevel da, men Signe, datteren til den tidligere omtalte Anna Munch? Møttes de i Kristiansund? Hvorfor? Mer om dette kan du lese på det tidligere omtalte vedlegget.

Fottur
Grønn
Stigning
89 m
Tidsbruk
2 t. 40 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
60 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut