English

Mosetra

Rauma

Kort om turen

Grei fottur til Mosetra som ligger like over skoggrensa i Modalen.

Ruteskildring

I Måndalen i knapp sving ved bru over elva Måna ta veg opp. Kjør vegen framover på nordsida av elva ca 3 km. Ta av gardsveg til høyre til Moen. Kjør veg som går forbi garden og parker på tilrettelagt plass overfor garden. Følg skogsveg oppover og etter første sving til høyre, hold til høyre innover Modalen. Vegen går over til sti som følges til Mosetra. Herfra er det mulig å fortsette videre innover Modalen og en kan også gå opp til Kaldtin. Fortsetter en et stykke videre innover kan en krysse over på andre siden av dalen og følge sti vie Tverrlisetra ned igjen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,51 km en vei
Stigning
322 m
Tidsbruk
2 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut