English

Mosætra i Stordal

Fjord

Kort om turen

Fin tur til ei sæter med mange sel. Fin utsikt nedover Stordal når ein kjem opp. Frå Mosætra kan ein fortsette til Mohornet og Storheimshornet. Det er også mogleg å gå over til Jasvolbotnen.

Ruteskildring

Turen starter langs ein traktorveg. Ein kan fortsette langs traktorvegen, eller ta inn på ei rås til venstre. Turen går i lauvskog og litt i barskog.

Tilkomst og parkering

Start frå Mo bedehus. Gå over vegen, forbi ei raud løe på ein traktorveg. Parkering ved Mo bedehus.
Fottur
Blå
Lengde
1,6 km en vei
Stigning
370 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.
Høyeste punkt
454 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,6

Offentleg transport

Bussrute mellom Ålesund og Valldal, sjå frammr.no

Kart

Turkart Ørskogfjellet
Køyreskildring
Print ut