English

Mørkvatnet

Rauma

Kort om turen

Grei og godt merket tur inn til Måsvassbu (DnT hytte) og videre i slakt terreng til Mørkvatnet som ligger flott til under Klauva.

Ruteskildring

Fra Mittet følg bilvei til Dale, og videre på 5 km bomvei til Skrokkensetra. Følg godt merket sti opp til Måsskardet og videre langs nordsida av Måsvatnet fram til Måsvassbu. Fra Måvassbu følg sti retning Vasstindbu forbi stikrysset til Langdalen og over elvoset i nordøstenden av Måsvatnet på bru. Fortsett rett fram, forbi stikrysset til Kavli, rundt foten av Klauva og opp i Mørkvassbotn til Mørkvatnet. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
7,09 km en vei
Stigning
599 m
Tidsbruk
5 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut