English

Mittetsetra

Rauma

Kort om turen

Slak, god sti som følger Mittetelva inn til Mittetsetra.

Ruteskildring

Parker like etter bomkassa til Skokkenvegen (før selve bommen). Følg vegen 30 m tilbake og følg traktorveg som leder ned mot elva og gammelt sagbruk. Følg vegen til bro over elva, og på andre siden av broa følg sti til venstre. Stien går flatt innover litt til høyre for Mittetelva, litt slakt oppover til setervollen siste stykket. Fra Mittetsetra er det mulig å fortsette på sti videre inn til Halvorstølen. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
1,04 km en vei
Stigning
65 m
Tidsbruk
45 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut