English

Melshornet frå Håmyra og via stiar

Volda

Kort om turen

Melshornet ligg på grensa mellom Volda og Ørsta. Det er truleg den mest vitja toppen i området då det er eit populært og lett tilgengeleg turmål både sommar og vinter. Du har god utsikt frå toppen og heile Ørsta sentrum kan du sjå herifrå. "Normalruta" til Melshornet går på grusveg til Dinglavatnet og vidare på sti opp ryggen til toppen.Ruta som er skildra her går delvis langs denne ruta, men viser moglegheitene du har til å gå meir på sti og også ein variant frå Dinglavatnet til toppen.

Rutebeskrivelse

Start i Håmyra. (I 2018 er det stor utbygging av nytt byggefelt, så det kan vere små omleggingar) Kryss Håmyrelva og følg denne på høgre side oppover til du kjem til ein litt tilgrodd skogsveg. (Undervegs kryssar du ein skogsveg og er såvidt innom grusvegen) Ta til høgre her og følg skogsvegen eit lite stykke til du ser skilt som peikar inn i skogen på venstre side av vegen. Følg skilting mot Røyshytta. Det er tydeleg sti heile vegen gjennom skogen her. Ved Røyshytta kjem du ut på grusvegen og no skal du følge denne til Dinglavatnet. Gå heilt opp til demninga og vidare på sti som går på nordsida av vatnet og til ei ny demning på nordsida. Følg demninga heile vegen og følg stien som du då kjem inn på vidare til topps. Denne stien går etterkvart opp ei litt bratt renne. Dei som kjem frå Ørstasida nyttar ofte denne vegen til topps; også kalla "Kjempevegen". Frå toppen går du "normalruta" ned att heilt til du kjem til Røyshytta, som ligg på høgre side av vegen. Like etter denne, skal du ta til venstre over elva og følge skilt mot Håmyra. Her vil du sjå at du deler stien med syklistar, men dei har lagt godt tilrette over myrlendte område. Du kjem etterkvart ned på skogsveg og skal gå til høgre her slik at du på nytt kjem inn att på grusvegen. Snart er du nede der du starta og har gått ein fin rundtur.

Adkomst og parkering

Start i Håmyra. Køyr frå Volda sentrum oppover Storgata til Skjervavegen. Følg denne oppover, vidare opp Fjellvegen og til Engesetgeila. Det er ikkje plass til mange bilar her, men dei fleste kan kome seg til startstaden utan bil. Du kan også køyre frå sentrum mot Vikebygda. Etter rundkøyringa ved Kiwi, tek du opp første veg til venstre, Heltnevegen, vidare Raudemyrvegen til endes. Siste del er grusvegen. Vegen stoppar ved ein bom. Her kan du parkere. I svingen ovanfor bommen, kjem du inn på ruta. Det er dårleg med parkeringsplassar i Håmyra. Har du bil, kan det vere lurt å starte ved bommen i enden av Raudemyrvegen
Fottur
Blå
Lengde
9,1 km tur/retur
Stigning
662 m
Tidsbruk
4 t. 0 min.
Sesong
Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 5,6

Offentlig transport

Det går greit å kome seg til start utan bil sidan start ligg like ovanfor øvste beyggelsen i Volda sentrum.

Annet

Ved Røyshytta var det ein hoppbakke. Ved hytta finn du ein minnestein over dei falne i bakken.

Kart

Volda -nytt nærturkart (2013). Sunnmørsalpane
Kjørebeskrivelse
Print ut