English

Meisaldammen

Molde

Kort om turen

Denne turen er flott både til fots og på sykkel/sykkelvogn. Man har utsikt mot Sunndalsfjorden, Meisalstranda og Tingvoll. Turen passer for alle aldre, både vår, sommer og høst. En kan også gå fra turmålet og videre på skogsveien til Liasetra. Mulighet for å gå videre på skogsvei og komme ned på Meisalstranda.

Ruteskildring

Følg merking (stolper med blå topp) ca 3 km på god grusveg og videre gjennom steinbruddet. Følg så merking på skogsveien videre til Meisaldammen (inntaksdam) ca 1 km. Kan nås med barnevogn/ rullestol med ledsager forutsatt tørt underlag.

Tilkomst og parkering

Avkjøring fra fv 62 mellom Eidsvåg og Eidsøra ved skilt til Meisalfjellvegen . Rødt Stikk Ut skilt ved fylkesvegen. Følg Meisalfjellvegen forbi Brandhol transformatorstasjon og videre bomvei opp til parkeringsplassen ved Meisalvatnet (bomavgift kr.70,-). Du parkere ved bomkassen, og gå herfra.
Fottur
Rød
Lengde
5,19 km en vei
Stigning
248 m
Tidsbruk
3 t. 15 min.
Høyeste punkt
250 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut