English

Meekknoken fra Mork

Averøy

Kort om turen

Tur til toppen av Averøy sitt høyeste fjell. Turen fra Mork går på god sti. Den byr på motbakker som gir arbeid for hjertet og behagelig tur i vakkert landskap innover og opp mot toppen. Når du er vel oppe står du 751 meter over havet. Utsikten er upåklagelig, i alle retninger.

Ruteskildring

Fra p-plass går du mot venstre noen få meter, og så opp en smalere sti (bakke) til høyre. Gå om lag 150 meter og ta så til venstre inn på en bredere anleggsvei. Der veien slutter, følger du stien videre til høyre. Følg stien til du kommer til Morkaelva som renner ned fra Litlvatnet. Kryss elva. Følg stien oppover ryggen. Du tror du ser toppen, men det er ikke toppen av Meekknoken. Du er kommet opp på Steinkorga. Herfra flater det ut og en følger sti over flatene før den stiger oppover mot Meekknoken. Brattere igjen mot slutten. NB! Om vinteren henger det ofte en snøskavl ut over den bratte østsiden av toppen, så vær forsiktig, ikke gå for langt ut. Første del av turen går gjennom påvist beiteområde for rådyr. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00053353 Biologisk mangfold: Rik edellauvskog i relativ nærhet. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00081897

Tilkomst og parkering

Mork på Innersiden av Averøy. Fra Kristiansund og Bruhagen. Kjør Fv64 til Bruhagen. Se skilt til Kvernes. Ta av fra Fv64 og inn på Fv247. Kjør til Mork. Om lag 19 km. fra Bruhagen. 450 meter før du kommer til Mork stadion, anlegget til Grykameratene, tar du av Fv247 og svinger inn til høyre. Det er merket Meekknoken. Fra Atlanterhavsveien. Kjør til enden av Atlanterhavsveien. I T-kryss tar du av Fv64 og inn til høyre på Fv247, retning Kvernes museum. Du passerer skilt til Rånes, og du passerer Helsetvatnet på høyre hånd. Mork stadion ligger nå på venstre hånd. 450 meter etter Mork Stadionsvinger du opp til venstre. Det er skiltet Meekknoken. Kjør om lag 750 meter oppover veien. Parkering på venstre side. Parkering oppe i skogsvei på Mork. Gratis parkering (Det er satt opp kasse, så det er mulig å støtte vedligehold av vei pg parkeringsplass). Vis hensyn.
Fottur
Rød
Lengde
3,43 km en vei
Stigning
615 m
Tidsbruk
3 t. 15 min.
Høyeste punkt
735 moh

Løype på kart

Offentleg transport

Buss til Mork. Ta buss til Bruhagen og derfra videre til Mork. Se http://www.frammr.no.

Kart

Turkart for Kristiansund. Eller Averøy kommune sitt eget kart, se: http://averoy.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=601&FilId=1820
Køyreskildring
Print ut