English

Mebua

Rauma

Kort om turen

Fin skitur i lett terreng som går inn forbi Førholen og inn i høgfjellet.

Ruteskildring

Parker før gården på Brøste. Følg vegen inn til Førholen, og følg høyre siden av elva opp mot Alteret. Kryss elva etter stikrysset til Grovåskaret, og opp lia inn i Mebotn. Følg Mebotn fram til Mebua som ligger ved Midtbottvatnet. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
12,85 km en vei
Stigning
633 m
Tidsbruk
5 t. 35 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut