English

Mannen

Rauma

Kort om turen

En flott fjellskitur i fint terreng fra Trollstigen inn Alnesdalen til Mannen på kanten mot Romsdalen. Slakt terreng hele veien, bortsett fra en kort, bratt stigning siste stykket opp til Mannen.

Ruteskildring

Parker ved strupen like over Trollstigplatået. Start over broen og rund den første ryggen mot Alnesvatnet. Passer Alnesvatnet på ca 100 meters avstand og rund inn i selve Alnesdalen. En kan enten følge dalbunnen til høyre for Alnessteinen innover dalen eller gå via Alnessteinen og følge fjellfoten. I begge tilfeller skal en inn til Børtjønna som er et vann som ligger ved vannskillet der dalen runder nedover til Børa. Fra Børtjønna hold høyden i nordsiden av dalen fram til det bratner til under Mannen. De siste 150 metrene med stigning opp til Manne er litt bratt, men legger seg igjen like før en er oppe. Ved Mannen er det flott utsikt ned mot Romsdalen og det er også en målestasjon som overvåker bevegelser i fjellsida ned mot Romsdalen. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
7,04 km en vei
Stigning
602 m
Tidsbruk
3 t. 35 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut