English

Magretlia

Surnadal

Kort om turen

Du finn Magretlia i lysløypa ved Nordmarka idrettssenter. Turmålet har no i fleire år vore Stikk UT! ski-post, og er eit fint turmål om ein vil ut ein tur på kveldstid i mørketida. Lysløypa går i såpass lett terreng at runden passar godt for både barn, vaksne og eldre.

Ruteskildring

Sving inn til Nordmarka idrettssenter og køyr så langt inn og bort på parkeringsområdet du kjem (uten å køyre inn mellom bygningane). Du har da den store smørebua rett framfor deg. På yttersida av bygget finn du startpunkt for turen. Gå herifrå rett fram i den venstre traseen og følj lysløypa vidare. Etter ca 1,3 km, omtrent på det høgaste punktet i lysløypa, fin du Stikk UT!-posten i Margretlia. Du kan korte ned turen med ca. 0,6 km viss du i standen for å følgje lysløypa det siste stykket, går rett fram mot startpunktet når du kjem inn på stadionområdet igjen. Du kan forlenge turen til ønska lengd ved å gå andre opptråkka sløyfer i lysløypa.

Tilkomst og parkering

Utgangspunkt for turen er Nordmarka idrettssenter som ligg på Nordmarka mellom Bæverfjord og Skei i Surnadal kommune. Gratis parkering ved idrettssenteret.

Skitur
Grønn løype
Stigning
195 m
Tidsbruk
3 t. 5 min
Sesong
Vinter
Lysløype
Hele turen
Høyeste punkt
301 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Preparert med tråkkemaskin 2,9

Offentleg transport

Fleire bussruter går forbi idrettssenteret. Rutetider, sjå frammr.no.

Anna

Alle blir oppfordra om å gå i den retninga som er beskrive ovanfor for å unngå møtande løparar i same spor.

Kart

Ikkje nødvendig
Køyreskildring
Print ut