English

Måsvatnet, vestsida

Rauma

Kort om turen

Enkel og grei tur på god sti opp til Måsvatnet.

Ruteskildring

Parker ved parkeringsplass etter Skarsetra (bomvei). Følg traktorvei som går ned til elva like før parkeringsplassen, og kryss brua. Følg skilting mot Stortrollvatnet langs tydelig sti. I første stikryss er det merket med Måsvatnet rett fram, følg stien videre slakt framover og kryss en liten bekk. Like etter bekken kommer en ut av skogen, og opp mot en morenerygg. Stien leder så videre ned igjen til vatnet forbi noen hytter. Fra Måsvatnet kan en fortsette opp til Stortrollvatnet, inn i Skarbotn eller en kan ta en rundtur ned igjen stien på østsiden av elva. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
1,38 km en vei
Stigning
122 m
Tidsbruk
1 t. 0 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut