English

Måsvatnet og Stortrollvatnet

Rauma

Kort om turen

Fin tur som går fra Skarsetra opp til Måsvatnet og videre opp langs lia til Stortrollvatnet. Tilbake går turen ned Trollvassheia.

Ruteskildring

Parker ved parkeringsplass etter Skarsetra (bomvei). Følg traktorvei som går ned til elva like før parkeringsplassen, og kryss brua. Følg skilting mot Stortrollvatnet langs tydelig sti. I første stikryss er det merket med Måsvatnet rett fram, følg stien videre slakt framover og kryss en liten bekk. Like etter bekken kommer en ut av skogen, og opp mot en morenerygg. Følg denne til en ser vatnet og fortsett på stien langs vestsiden av vatnet. Stien går et par hundre meter litt på oppsiden av vatnet før den krysser en liten bekk og går deretter oppover langs bekken et stykke. Følg stien videre oppover til Stortrollvatnet der det er laget flott rasteplass. Ned igjen går stien langs vatnet til nord-østenden der tydelig merket sti først går et kort stykke opp før den svinger nedover langs Trollvasslia. Like før skoggrensa krysser stien svakt mot venstre og går tilbake til utgangspunktet. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
4,67 km en vei
Stigning
328 m
Tidsbruk
3 t. 10 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut