English

Måbergtua

Smøla

Kort om turen

Turen går inn i Midt-Smøla naturreservat. Her har en overblikk over svære myrflater og myrkompleks. Samtidig har disse myrene ein fuglefauna som også er særprega. Se etter myrsnipe og småspove. Angivelig finner en her de tetteste bestandane i hele Norge. Landskapet er prega av vassdrag, tjern og pytter spredd innover i myrterrenget. Vassdraga er fiskerike, og ved siden av å være attraktive sportsfiskevatn gir det også livsgrunnlag for fiskeetende arter som storlom og oter. 

Rutebeskrivelse

Når du har fått parkert, er det å ta fatt på turen. Det meste av stien er oppgradert ved at det er lagt ut planker å gå på. Likevel anbefales støvler, fjellsko går også. Stien er godt synlig og går gjennom et variert landskap. Midtveis finner du brua over Hopaelva. Sommerstid er et fantastisk skue der når bekkeblomen blomstrer for fullt. Mye av stien går i myr, men det er også lengre strekk der du beveger deg på berg. Turen passer både for turgåeren og barnefamilien. 

Adkomst og parkering

Starten på turen opp til Måbergtua ligger i Aunvågen. Dette er på yttersida av Smøla. Hvis du ankommer Smøla med ferje eller hurtigbåt, må du følge fylkesvei 669 ca. 8 km inn til et kryss. Velg til høyre eller venstre, begge veier fører til startsted.Velger du høyre kjører du mot Hopen sentrum, kjør vest for Hopen. Du passerer et gravsted og litt etter finner du innkjørselen ned til et settefiskanlegget. 100 meter unna denne innkjørselen på venstre finner du startsted.
Fottur
Grønn
Lengde
2,2 km en vei
Stigning
12 m
Tidsbruk
1 t. 10 min.
Høyeste punkt
20 moh
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 4,4

Offentlig transport

Gurisentret http://www.gurisentret.no har sykkelutleie. Tlf 71542600. Det går buss fra de fleste hurtigbåtanløp. https://frammr.no/ezflow_mrfylke/ruter?lang=nn Den offentlige transporten på Smøla har et knutepunkt på Hopen. Det vil si at bussene kjører til Hopen, både vestsiden og østsiden. Hopen Brygge har også sykkelutleie. Turen fra Hopen til Aunvågen, der turen starter, kan være en fin sykkeltur hvis en leier sykkel på Hopen Brygge.

Annet

Parkeringsplassen er liten, vis hensyn.

Kart

Kart over Smøla
Kjørebeskrivelse
Print ut