English

Litlefjellet

Rauma

Kort om turen

Fin sti fra Nysetra opp langs kraftlinja mot Hovdesetra, og så opp på Litlefjellet. En liten topp med flott utsikt.

Ruteskildring

Parker i enden av vegen etter Nysetra (bomveg). Følg vegen tilbake ca. 100 m og ta til høyre opp like etter elva (skiltet). Følg stien opp til setrene, og kryss elva til høyre like før setren. Fortsett stien oppover forbi de høyest liggende setrene. Stien fortsetter opp lia til høyre for elva, og langsmed høyspent linja. Når terrenget legger seg følger stien et viselspor fra anleggsperioden. Følg dette til det flater ut og stien tar av til venstre. Stien følger en steinrygg bort til stigninga opp til Litlefjellet og krysser seg opp sida til toppen av Litlefjellet (varde og skilt). Herfra kan en fortsette videre opp til Skarven eller runde Skarven og gå forbi Klauvvatnet og mot Søviksetra. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,74 km en vei
Stigning
598 m
Tidsbruk
2 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut