English

Lillevatnet

Ålesund

Kort om turen

En idyllisk rundløype hvor du blant annet kan oppleve et rikt og spennende fugleliv! Det er også en flott trimpark ved denne løypa.  Stikk UT-turkassa er festet på en lyktestolpe, omtrent 50 m vest for toalettet som Sunnmøre friluftsråd drifter. 

Ruteskildring

Turløypa ligger sentralt plassert i etablerte boligområder, og i inngangsport til frilufts-/utfartsområde på Spjelkavikfjellet og langs Brusdalsvatnet. Turløypa ligger mindre enn 100 m fra Spjelkavik sentrum, og den gir trafikksikker tilkomst fra sentrum til idrettsanlegga til Spjelkavik Idrettslag,  En stor barnehage ligger langs løypa, mens 2-3 andre barnehager befinner seg i umiddelbar nærhet. Løypa Lillevatnet rundt har en lengde på knapt over 2 km. Halvparten er turveg langs nordsiden av Lillevatnet og over Spjekavikelva øst for vannet, andre halvparten er fortau og gang-/sykkelveg langs sørsiden av Lillevatnet, samt en kortere strekning direkte langs vegen på vestsiden av vannet og via gangbro over elven og kanalen i vestenden av vannet.

Tilkomst og parkering

Du kan f.eks. starte ved den gamle misjonssalen i Spjelkavik sentrum (rødt hus vis a vis Plussreiser). Du kan også starte ved Spjelkavik idrettslags anlegg. Det er opparbeidet og skiltet parkeringsplass for turgåere i vestlige del nærmest Spjelkavik sentrum, på begge sider av vegen like sør for broa over elva og kanalen, med god plass til ca. 5-8 biler. Vipps gjerne 20 kr. for parkering til Plussreiser, som eier deler av parkeringsplassen og har finansiert asfalteringa (se skilt).

Fottur
Grønn
Lengde
2,10 km en vei
Stigning
13 m
Tidsbruk
35 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Lysløype
Hele turen
Høyeste punkt
35 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1

Offentleg transport

Området er lett tilgjengelig fra offentlig kommunikasjon med bussrute gjennom Spjelkavik sentrum.

Kart

'Ålesund' i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien og digitalt: http://kart.alesund.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=alesundsula&time=1332943089&vwr=asv
Køyreskildring
Print ut