English

Liasetra/Setsetra

Rauma

Kort om turen

Tur langs traktorvei første halvdel, deretter merket sti gjennom skogen opp til setra. Veldig flott utsikt over Innfjorden fra setrene.

Ruteskildring

Parker ved avkjørsel nede ved fjorden, og følg veien opp mot Set ca. hundre meter, før en traktorvei tar av til venstre. Følg traktorveien ca. 1 km, til skilt til Liasetra peker opp til høyre. Følg deretter merket skogssti som krysser seg opp gjennom lia. Siste stykket skrår stien slakt mot venstre fram til setrene som ligger flott til på kanten mot Innfjorden. Fra setra kan en fortsette videre på god sti til Hovdesetra. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,21 km en vei
Stigning
471 m
Tidsbruk
2 t. 20 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut