English

Lerstadvatnet

Ålesund

Kort om turen

En super tur hvis du vil ha en enkel spasertur eller joggetur! Vannet, trærne og fuglene gjør turen til en fin naturopplevelse. Lerstadvatnet naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 27. mai 1988 som en del av verneplan for våtmarksområder i Møre og Romsdal. Formålet med fredinga er å ta vare på et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv. Ålesund kommune er forvaltingsstyresmakt for naturreservatet. Vannet er hekke- og rastelokalitet for en rekke fugler. Særlig interessant er det som hekkelokalitet for den sjeldne dvergdykkeren. Vannet er i seg selv botanisk interessant på grunn av stor næringsrikdom. Det høyeste punktet langs Lerstadvatnet ligger 64 moh.

Rutebeskrivelse

Du kan starte ved Lerstad skole og gå på gangvegen på venstre side. Etter at du har passert skolen vil du komme til en barnehage. Her kan barna stoppe og leke litt om det er utenom barnehagens åpningstider. Turen går videre rundt Lerstadvatnet. Om du ønsker en lenger tur, kan du ta en avstikker som går videre til Hatlaåsen. Du kan også kombinere turen med en brattere tur til Høgenakken, hvor du vil kunne nyte en fantastisk flott utsikt.

Adkomst og parkering

Du kan starte ved Lerstad barneskole midt i Ålesund kommune. Hvis du går utenom skoletid, er det godt med parkeringsplasser utenfor Lerstad skole (gratis).
Fottur
Grønn
Lengde
1,9 km tur/retur
Stigning
20 m
Tidsbruk
35 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,7

Offentlig transport

Bybussen i Ålesund kjører forbi Lerstad skole. Sjekk http://www.nettbuss.no

Annet

På Lerstadvatnet skal det i vikingtida ha stått et slag mellom vikinger som slepte båtene sine over fra Borgundfjorden til Åsefjorden og lokale bønder. Vikingene tapte slaget, og blant annet skal høvdingen som falt i slaget være gravlagt i området. I nyere tid, fra rundt 1900 og utover, ble det arrangert travkonkurransar på det islagte Lerstadvatnet hver vinter. Da lastebilene fikk mer innpass i samfunnet, ble vognkarene borte, og derfor også travkonkurransen på Lerstadvatnet. Bekken fra Lerstadvatnet, Lerstadelva, munner ut i Ellingsøyfjorden, og langs denne har det stått opptil fire møller. Det finnes ikke kjente automatisk fredede kulturminner i naturreservatet.

Kart

Kjørebeskrivelse
Print ut