English

Leikvin kulturminnepark - Grøa rundt

Sunndal

Kort om turen

Det er mange ting å oppleve på denne turen: Gravfeltet på Løykja er et gravfelt fra jernalderen g er av de største gravfeltene i landet. Gravfeltet har over 200 gravminner av forskjellige slag med funn fra romertiden fram til slutten av 900-tallet og har sannsynligvis før elveerosjon og jorddyrking hatt nærmere 500 graver. Sunndal Bygdemuseum har en omfattende samling av bygninger og gjenstander fra eldre bondekultur i Sunndal, og en rik presentasjon av Sunndals vakre folkekunst. Phillipshagen: Opplev mer enn 50 arter planter i en ekte britisk landskapshage. Ta en piknikk og opplev blomstringen i juni og juli, eller mylderet av farger på løvet om høsten.Lady Arbuthnotts rike: Barbara Elrington Arbuthnott kom til Sunndal i 1866 på bryllupsreise med sin tredje ektemann, William Arbuthnott (gift 1865), og besøket ble gjentatt de to påfølgende år. Sommeren 1868 kjøpte hun halvparten av gården Løykja, bruket Elverhøy (nå bnr. 3 Leikvin, Sunndal Bygdemuseum). Hun ryddet bruket og fikk etter hvert tilnavnet «Frua på Elverhøy».

Ruteskildring

Turen starter ved Sunndal bygdemuseum på Leikvin. Gå langs gjerdet til Elverhøy-eiendommen mot Phillipshagen. Deretter gjennom hagen, ned mot elva - og så inn i det store gravfeltet. Deretter kommer du ut på gang- og sykkelveien ved Løykja skule. Følg denne veien forbi Torske-gårdene til du kommer på toppen av Fossdalene, ta til høyre og følg bilveien over Torske bru - og ta så til høyre i Grøavegen. Gå hele veien ned til brua ved riksveien, gå over brua, oppover bakken - og så inn på parkeringsplassen ved bygdamuseet. Alternativet i starten av turen er å droppe Phillipshagen og gravfeltet, og heller gå gang- og sykkelvegen til skolen. Da er turen godt egnet for alle.

Tilkomst og parkering

Turen starter ved parkeringsplassen til Leikvin kulturminnepark Leikvin
Fottur
Grønn
Lengde
5 km en vei
Stigning
20 m
Tidsbruk
1 t. 20 min.
Sesong
Høst

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 4
Sti 1
Køyreskildring
Print ut