English

Kvivsvatnet

Volda

Kort om turen

No kan ein køyre frå Kalvatn til Grodås på 6 minutt med bil i Kvivstunnelen. Men frå gamalt av nytta Austefjordingar og Honndølar stien over Kvivsskaret når dei skulle vitje kvarandre til arbeid eller fest. Turen opp til Kvivsvatnet er første del av den 6 km lange stien over Kvivsskaret, og det er denne som er omtalt her. Kvivsvatnet

Rutebeskrivelse

Frå Kvivssetra held du deg på austsida av dyrkamarka innover dalen. Litt bratt opp Stigen, og det flatar ut mot Kvivsvatnet. Du har då nådd målet for denne turen. (Om du vil gå lenger går stien på sørsida av vatnet mellom svaknausar opp mot skaret)

Adkomst og parkering

Frå det nye vegkrysset på Kalvatn tek du av mot Bjørke til Bueide. Derifrå på god jordbruksveg (bomveg) oppgjennom den raserte fjellsida til Kvivsdalssetra, der det til vanleg er full drift i gjeitefjøsen. Geitene er lite føreseielege, så pass på utstyret.... Kvivsdalssetra
Fottur
Blå
Stigning
322 m
Tidsbruk
2 t. 0 min

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 4,8

Kart

Sunnmørsalpane
Kjørebeskrivelse
Print ut