English

Kvernberget

Kristiansund

Kort om turen

Kvernberget er et mye brukt turterreng. Området er kupert, med myrer, skog, lynghei og berg i dagen. Fra toppen av Kvernberget er det fantastisk utsikt i alle retninger. Kvernberget ligger i Fosnakulturens rike. Dette er en flott tur i bynært område. Det er flere ulike turmuligheter i området. Turen til toppen av Kvernberget kan du gå året rundt. Turen som er beskrevet går fra parkeringsplass, opp på toppen av Kvernberget og ned igjen.

Rutebeskrivelse

Kvernberget ligger i statlig sikra friluftsområde. Området heter Røssern - Vollvatnet - Kvennberget. Les mer på http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?IID=FS00000315
Når du starter turen, se etter treskilt. Du skal ikke gå forbi bommen, men følge sti som starter ved merket skilt.

Vi skal gå rett opp på toppen av Kvernberget. Toppen sees fra starten og det er lett å følge oppgått sti til toppen. Det er jevn stigning hele veien fra parkeringsplassen. Turen går nesten bare på svaberg. Etter om lag 300 meter fra parkeringsplass deler stien seg. Du skal her ta opp til venstre. I begynnelsen av turen er det litt skog, men relativt snart legger du krattskogen bak deg. Bak deg er byen, skrått oppover de flotte svabergene er toppen av Kvernberget. Her er det turkasse hvor du kan skrive navnet ditt i boka.

Det er ei lett løype, men noe kupert. Populær trimtur i Kristiansund. Kvernberget er den høyeste toppen i ytre del av Kristiansund. Selv om toppen ikke er mer enn 204 moh. er det en fantastisk utsikt ut mot havet og du får et flott skue over selve byen. 

Det er flere stier til toppen med ulike utgangspunkt, Den enklest og mest brukte er fra parkeringsplassen i enden av Rørgata.

Adkomst og parkering

Rv70 heter Nordmørsveien. Du skal ta av i rundkjøringa ved kjøpesenteret ALTI, Futura Løkkemyra. Fra Nordmørsveien tar du inn i Industriveien. Om du kommer fra Kristiansund vil det si opp til venstre i rundkjøringa mot handelsparken. Om du kommer fra Krifast er det opp til høyre. Kjør til neste rundkjøring og ta til høyre. Du er fortsatt i Industriveien. Kjør til enden av veien, du kommer til et T-kryss. Her tar du til venstre, opp Rørgata. Kjør til enden av gata. Du er nå på parkeringsplassen. Parkering ved startsted. Ingen p-avgift. Denne turen starter ved parkeringsplass og går opp på Kvernberget.
Fottur
Blå
Lengde
0,84 km en vei
Stigning
139 m
Tidsbruk
25 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 0,9

Offentlig transport

Det går buss til Løkkemyra, ALTI kjøpesenteret. Enten du kommer fra Krifast eller fra Kristiannsund, se http://www.frammr.no Fra KSU: Både rute 801 Vikan og 802 Dale går til ALTI Futura. Fra Amfi Futura går du opp Industriveien og inn i Rørgata til du kommer opp til skilt merket Kvernberget. Der begynner stien.

Annet

Du kan også lese om turmål Kvernberget i Johansen, Håvard og Gaupseth, Dina (2008): 101 turer på Ytre Nordmøre. Olsen, Kai A. og Pedersen, Bjørnar S. (2008): Turbok for Kristiansund og Omegn.

Kart

1321 II Kristiansund eller Turkart Kristiansund
Kjørebeskrivelse
Print ut