English

Kormeset

Vestnes

Kort om turen

Kort tur på flat og fin asfaltert veg med utsikt mot Romsdalsfjorden og Sekken.

Ruteskildring

Følg gårdsvei over løe. For å unngå å krysse europavei, ta ned til høyre etter 50 meter, og gå gjennom undergangen til småbåthavna. Følg veien fra hamna og opp til krysset E136/kommuneveien, følg skilting langs kommuneveien til garasje på Kormeset. Alternativ parkering for bevegelseshemmede, barnevogn og sykkel: Noen parkeringsplasser i Kryss ved veg Kormeset og E136. Kilde:

Tilkomst og parkering

Parker ved busskuret på Ødegård, eventuelt i krysset E136/kommunevei for å unngå kryssing av vegen.
Fottur
Grønn
Lengde
1,55 km en vei
Stigning
32 m
Tidsbruk
55 min.
Høyeste punkt
31 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut