English

Kormeset

Rauma

Kort om turen

Kort tur på flat og fin asfaltert veg med utsikt mot Romsdalsfjorden og Sekken.

Rutebeskrivelse

Parker ved busskuret på Ødegård, eventuelt i krysset E136/kommunevei for å unngå kryssing av vegen. Følg gårdsvei over løe. For å unngå å krysse europavei, ta ned til høyre etter 50 meter, og gå gjennom undergangen til småbåthavna. Følg veien fra hamna og opp til krysset E136/kommuneveien, følg skilting langs kommuneveien til garasje på Kormeset. Alternativ parkering for bevegelseshemmede, barnevogn og sykkel: Noen parkeringsplasser i Kryss ved veg Kormeset og E136. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
1,55 km en vei
Stigning
33 m
Tidsbruk
55 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Kjørebeskrivelse
Print ut