English

Knutssetra

Rauma

Kort om turen

Koselig tur langs en del av kløvstien, før den begynner å bli bratt.

Ruteskildring

Parker på parkeringsplass ved nedkjøring til Bøsetra, merket med infoskilt for Kløvstien. Følg veien ca. 100 m og ta så av på traktorvei til venstre (skiltet med Kløvstien). Følg traktorveien til endes, der den møter Istra. Sti fortsetter inn i skogen og fram til ei bru. Kryss brua og ta til venstre, like etter brua går stien på skrå innover til høyre. Stien er tydelig og godt merket. Knutssetra ligger like etter at stigninga begynner. Fra Knutssetra går stien over til traktorvei igjen som følges opp til kryss der brua ligger inn til venstre. Parkeringsplass litt oppom brua på andre siden. Kan ta samme rute tilbake, eller følge bilveien ned igjen til utgangspunktet. Kløvstien mot Trollstigen fortsetter rett fram før brua. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,63 km en vei
Stigning
156 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut