English

Knutsliøya

Sunndal

Kort om turen

I 2003 ble det opprettet naturreservat for Knutsliøya. Dette blant annet for å verne områder med edelskog. Generelt kan Knutsliøya vise fram et svært frodig skogsområde med innslag av almetrær, som er 1 kubikkmeter store. Plantelivet er rikt og området har en relativ tett bestand av hulerugende fugler. Det gjengroende engsamfunn ved husmannsplassen har etbetydelig innslag av arter typisk for gråor-almeskog. På vårparten er det liljekonvall langs stien og på slutten av sommeren finnes det store områder med ulike typer av sopp og spesielt mye kantarell.

Ruteskildring

Start ved skiltet og følg stigen opp skrenten. Du kommer opp på ett platå av morenerygg og fortsetter turen, på fin skogbunn, med Driva på høgre side. Stigen går så opp et par små bakker før han flater ut. Den siste biten går i en nedoverbakketil Knutsliøya ved Driva elv, hvor det er postkasse. Turen er svært enkel å gå og passer godt for små barn. Ved turens slutt er er det postkasse med innlagt trimbok.

For å komme tilbake til bilen, kan du som et alternativ til snu fortsette forbi trimposten i Knutslia i ca 500 meter. Ta til venstre og følg stien oppover lia til Hoåsvegen. Følg veien tilbake til parkeringsplassen, ca 2,5 km.

Tilkomst og parkering

Kjør 9 km på RV 70 frå Sunndalsøra og ta av til Grøa. Sving til venstre på Grøavegen. Snart kommer du til Torske bru på høgre side av vegen. Kjør over brua. Etter ca. 100 m kommer du til skiltet for sti til Knutsliøya. Ved skiltet er det god plass til parkering.
Fottur
Grønn
Lengde
2 km en vei
Stigning
90 m
Tidsbruk
1 t. 20 min.
Høyeste punkt
110 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 4

Kart

Statens Kartverk serie M-711, Blad 1420 II
Køyreskildring
Print ut