English

Kløvstien nedre, rundtur

Rauma

Kort om turen

Godt tilrettelagt tur som følger traktorveg det første stykket, og den opprinnelige Kløvstien fra hengebru og oppover. Variert terreng og flotte omgivelser med mye historie.

Ruteskildring

Følg Fv 63 Trollstigvegen. Ca 1,3 km sør for Trollstigen Gjestegård til vegskilt merket «Kløvstien». Parker på parkeringsplass ved informasjonstavle om Trollstigen.

Følg veien mot ei seter ca. 100 m, og ta av på traktorvei til venstre ved retningsskilt merket «Kløvstien, nedre». Følg traktorveien til nytt retningsskilt , «Kløvstien, nedre». Her fortsetter stien inn i skogen og fram til ei hengebru. Kryss brua og ta til venstre.

Nytt retningsskilt viser nå vegen for den opprinnelige og opprusta Kløvstien. Herifra og helt opp til Stigrøra ligger stien i terrenget omtrent slik den ble anlagt på slutten av 1800 tallet. Stien er tydelig og godt merket.

På veg oppover passerer en ei seter på venstre hånd, Knutsetra. Herifra går det traktorveg noen hundre meter opp til et vegkryss. Stien/vegen som går oppover er fortsettelsen av Kløvstien, mens vegen som går ned til ei bru til venstre, kobler seg til Trollstigvegen. Her kan en følge fylkesvegen (Isterdalsvegen) tilbake til utgangspunktet.

Turen kan gås i begge retninger.

Fottur
Blå
Lengde
4,79 km en vei
Stigning
201 m
Tidsbruk
1,5 time
Høyeste punkt
207 moh

Løype på kart

Lenke til turskildring

Køyreskildring
Print ut