English

Kløvstien (fra Bøsetra)

Rauma

Kort om turen

Godt tilrettelagt tur som følger den opprinnelige kløvstien fra Bøsetra. Variert terreng og flotte omgivelser med mye historie.

Ruteskildring

Følg Fv 63 Trollstigvegen. Ca 1,3 km sør for Trollstigen Gjestegård er det skiltet startpunkt for Kløvstien. Parker på parkeringsplass ved nedkjøring til Bøsetra, merket med infoskilt for Kløvstien. Følg veien ca. 100 m og ta så av på traktorvei til venstre (skiltet med Kløvstien). Følg traktorveien til endes, der den møter Istra. Sti fortsetter inn i skogen og fram til ei bru. Kryss brua og ta til venstre, like etter brua går stien på skrå innover til høyre. Stien er tydelig og godt merket. Knutssetra ligger like etter at stigninga begynner. Fra Knutssetra går stien over til traktorvei igjen som følges opp til kryss der brua ligger inn til venstre. Fortsett rett fram langs stien som går langs fjellfoten innover til der stigninga starter på Trollstigen og opp langs Stigfossen. De siste 150 metrene før Stigfoss brua er det ett bratt parti, sikret med kjetting. Etter Stigfossbrua må en følge bilveien rundt to svinger, før stien tar av til venstre igjen. Stien er tydelig opparbeidet og grei å følge det siste stykket. En må krysse bilveien to ganger etter brua. Før bilveien ble åpnet i 1936 var dette den viktigste ferdselsvegen mellom Romsdal og Sunnmøre, og de gikk bl.a. med hester og kyr til markedet på Devold. Kilde:

Fottur
Rød
Lengde
5,19 km en vei
Stigning
665 m
Tidsbruk
4 t. 20 min.
Høyeste punkt
692 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut