English

Kleiva

Surnadal

Kort om turen

Kleiva ligg høgt oppi lia ovafor Skei i Surnadal. Her budde bygdediktaren Hans Hyldbakk som Kleivakonge og eineherskar medan han levde. Bygningane er i dag ein del av Surnadal museum og under den årlege Vårsøghelga samlast surnadalingane til Kleivakveld her oppe. Du finn denne sentrale turperla berre ein stor kilometer unna Skei! 

Ruteskildring

Viss du startar ved Surnadal kulturhus, går du over fotgjengarfeltet mot Coop Mega og skrår til høgre over parkeringsplassen du kjem inn på. Gå til venstre inn på vegen som går forbi Coop og ned mot Leitet. Rett etter å ha passert Coop tek du av inn på ein sideveg som skrår seg opp på øversida av vegen. Denne går inn under riksvegen like ved krysset og går parallelt med riksvegen nokre meter før den svingar seg oppover lia. Etter ca 1 km kjem du til ein krapp venstresving. Kleiva ligg i innersvingen her, og vegen ned til husa går ned i øverkant av svingen.

Tilkomst og parkering

Det er to store parkeringsplassar rett utanfor Coop Mega på Skei. Den som ligg nærast butikken, er reservert kundane deira. Den som ligg utanfor denne, nærare Kulturhuset, er derimot open for alle.

Fottur
Grønn
Lengde
1,06 km en vei
Stigning
95 m
Tidsbruk
45 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
114 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,6

Offentleg transport

Startpunktet ligg så å seie på busshaldeplassen på Skei.

Anna

Du kan gå til Kleiva heile året når føret tillet det, men husa er berre opne for omvisning etter avtale med Nordmørsmusea (https://nordmorsmusea.no/) eller ved særskilte arrangement. Sjå eks. www.varsoghelga.no. I vinterhalvåret er det tidvis glatt oppetter vegen. Bruk broddar ved isete underlag!

Kart

Ikkje nødvendig
Køyreskildring
Print ut