English

Klauva

Rauma

Kort om turen

Fin tur på godt tilrettelagt sti opp til et flott utkikkspunkt over Måndalen og Romsdalsfjorden. Stien går slakt oppover, men med et midtparti med en del stigning. Stien er godt merket etter Nysetra.

Ruteskildring

Parker på Nysetra i enden av Vollalivegen (bomveg). Følg vegen tilbake 100 m og ta opp til høyre like etter elva opp til Nysetra. Følg sti til venstre for elva opp til øverste hyttene på Nysetra og ta av ut til venstre under de øverste hyttene. Merkingen begynner like etter hyttene. Følg tydelig sti som går slakt oppover lia, samtidig som den skrår utover mot venstre (mot fjorden). Etter å ha krysset en bekk og grind, stiger stien brattere oppover. Etterhvert kommer en til et gammelt rasløp. Følg dette oppover et par hundre meter og ta til venstre ved stor varde, nesten i toppen av rasløpet. Stien går nå slakt videre oppover/bortover og runder Klauva fram til et flott utkikkspunkt på kanten mot Måndalen. Herfra er det mulig å gå ned Klauvastien til Måndalen, eller fortsette oppover til Klauvvatnet og Skarven. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
3,33 km en vei
Stigning
569 m
Tidsbruk
3 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut