English

Klåberget

Surnadal

Kort om turen

Når snøforholda tillet det, er det oppkøyrt skiløype til Klåberget frå klubbhuset til i.l. Søya på Vang. Dette turmålet er eit flott utsiktspunkt og turen opp dit ein fin trimtur. Det er jamn stigning frå startpunktet opp til Klåberget, og når du kjem opp dit, har du valget mellom å få ei rask nedkøyring til Vang igjen ved å køyre same veg ned, eller gjera turen til ein rundtur med ein litt slakare nedfart. Frå Klåberget kan ein óg fortsette vidare mot toppen av fjellet Strengen. Ein kan da anten gå «beint opp», eller gå slakare ruter, og når ein skal renne ned igjen, er det fleire alternative ruter å velje mellom. Her er det også muleg å koma inn på løype oppkjørt frå alpinanlegget i Surnadal. Løypa opp til toppen av Strengen er ikkje oppkjørt heile vinteren. Dette er ein Stikk UT!-skitur, og den kan som sagt gjerast om til ein «rundtur». Da kan ein følgje løypetraseen som går vestover frå Klåberget, mot Fagerlivarden, Finnvikslettet og ned Langliene. På denne turen passerer du Haukarberget, der il Søya har trimbok. Skitraseen ned Langliene endar óg ved parkeringsplassen ved Vang skiarena. Vel ein å ta turen som «rundtur», får ein ei langt slakare nedrenning enn om ein renner ned same vegen som ein gjekk opp. Ein kan og sjølvsagt gå motsatt veg – starte opp Langliene og renne ned skogsvegen vest for Røgardane.

Rutebeskrivelse

Etter å ha parkert ved skiarenaen, går du i retninga du kom frå (austover) på nersida av vegen nokre hundre meter. Kryss vegen og Røelva og følj skogsveg opp til «Utigardshytta». Vidare oppover er det opparbeidd løypetrase for tråkkemaskin heilt opp til Stikk UT!-posten. Ein kan renne ned same vegen, eller etter ei av dei andre opptråkka løypene i området.

Adkomst og parkering

Denne turen startar ved Vang skiarena i Røgrenda i Surnadal kommune. Dersom du er ukjent og skal køyre til startpunktet, kan det vera lurt å ta utgangspunkt i eit vegkryss på riksveg 670. Dette ligg ein stor km frå fergeleiet på Kvanne i retning Skei. På øversida av vegen her startar Røvegen. Herifrå er vegen mot Vang skiarena skilta, og det er i underkant av tre kilometer fram dit. Ved skiarenaen parkerer du ved skilta parkering. Gratis parkering
Skitur
Rød
Lengde
3,4 km en vei
Stigning
440 m
Tidsbruk
1 t. 50 mi
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Preparert med tråkkemaskin 6,8

Offentlig transport

Nei.

Kart

Kjørebeskrivelse
Print ut