English

Kjølavatnet

Hustadvika

Kort om turen

Tur som går langs god skogsvei og sti opp til Kjølavatnet. Rolige omgivelser. Fine muligheter for å plukke bær og å fiske. Det er muligheter til å overnatte i gapahuken ved vannet. Biologisk mangfold: Påvist leveområde for orrfugl.Se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00050964

Ruteskildring

Parker og følg kjerrevegen til høgre opp til Kjølasetra og videre først veg og så sti opp til Kjølavatnet (310 moh). Følg sti på venstre side av vatnet. Stien fører frem til en gapahuk. Her er det muligheter for å lage seg bål for å koke mat eller varme seg. Det er og mulig å overnatte. Prøv gjerne fiskelykka i vatnet. Koordinater: Euref89: Nord: 6973533Øst: 425940

Tilkomst og parkering

Du skal til Strandlandet, Eidesiden. Fra Eide kjører du Fv279 mot Høgset til Strand. Ta første veg til høgre etter Strand Grendahus (før brua). Fra Kristiansund, Krifast og Gjemnes kjører du Fv279mot Eide. Kjør til du kommer til Herskedal. Ta av til venstre første vei etter lita bru og etter lite skilt som peker i retning Hersedalen. Kjør til vegen deler seg om lag 1,6 km fra krysset. Parker på venstre side. Det er skiltet til Kjølavatnet. P-plass Gratis parkering. Vis hensyn.
Fottur
Blå
Lengde
5,6 km tur/retur
Stigning
0 m
Tidsbruk
1 t. 25 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 1,4

Offentleg transport

Buss til Eide sentrum. Herfra må du gå eller sykle. Se http://www.frammr.no

Kart

Turkart Molde
Køyreskildring
Print ut