English

Kasthaugan

Smøla

Kort om turen

Dette er helst en rundtur. For den som er sprek, kan en jo vandre flere runder eller kanskje ta på joggeskoa og springe. Det kan det forresten bli mange turer av. Du må selv vurdere hva samvittigheten sier i forhold til innsats og om det var slik at turen var verd flere notasjoner i boka selv om det bare var noen minutter mellom hver tur.

Rutebeskrivelse

Det vi anbefaler er at du enten parkerer i området ved Hopen Brygge, eller at du parkerer ved forretningssenteret. Derfra kan du gå langs riksveien til du kommer til krysset som anviser Veiholmen. Da må du kaste blikket opp til andre siden av veien. Der står skiltet. Følg veien opp bakken mot sør og gå forbi ungdomshuset og fortsett på grusveien til du kommer til et lite pumpehus nede ved vannet. Der er turkassen. Alternativt kan du gå motsatt vei langs riksveien og ta inn på stikkveien ved den lille brua som går over Hopaelva. Følg grusveien forbi det store hvite huset som står mellom veien og elva og gå til du kommer dit elva er litt breiere og lager en kulp nedenfor et bolighus. På veggen til det lille pumpehuset finner du turkassen.

Adkomst og parkering

Turen starter ved at en ankommer Edøya/Smøla. Fylkesvei 669 går rundt Smøla. Inn fra Edøya kjører en 8 km og kommer frem til et kryss. En kan kjøre enten til høyre eller til venstre for å komme til Hopen der denne turposten ligger. Vi anbefaler å kjøre til høyre. Følge veien 6 km inn til Nelvika og ta av til venstre i krysset opp til Frostadheia. Dette er veien tvers over Smøla. Kjør bare rett fram til du kommer til et kryss og du ser en bensinstasjon/kiosk til venstre. Ta av til venstre og kjør til du kommer til Hopen sentrum der du ser både Smølahallen, Rådhuset og forretningssenteret. Før du kommer inn til Hopen møter du på krysset der veien går ut til Veiholmen. Der er en stikkvei opp til forsamlingshuset til Nordsmøla UL. Det er mye skog i området, så huset er ikke synlig fra veien. Men skiltet i bakken anviser turen. Hopen brygge eller ved forretningssenteret.
Fottur
Grønn
Lengde
0,43 km en vei
Stigning
5 m
Tidsbruk
15 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Offentlig transport

Muligheter for å ta buss.

Annet

Egner seg for alle, Universelt utformet.

Kart

Kart over Smøla.
Kjørebeskrivelse
Print ut