English

Karihaugen fra Oppdøl

Sunndal

Kort om turen

Fra Karihaugen er det et flott skue til Sunndalsøra, Sunndalsfjorden og til Flåøya. Spesielt er dette tilfelle dersom du går opp på det høyeste punktet på Karihaugen. Statnett har etfjordspenn over Sunndalsfjorden, hvor Karihaugen er en av forankringspunktene. Stien er tydelig,men ikke merket

Ruteskildring

Etter parkering følger du bilveg 50-100meter og tar til venstre på delvis gjengrodd skogsvei, ca. 150 meter. Resten av turen følger du tydelig skogsti.Turen går i til dels i tett løvskog og den er ganske bratt og tung.

Tilkomst og parkering

Kjør ca. 11 km fra Sunndalsøra, RV 70, mot Kristiansund. Ta av til venstre mot Opdøl. Kjør videre på veg merket Flå. Videre ta av første veg til høyere igjennom boligfelt. Kjør rundt første sving og parker ovenfor boligfeltet. Det er ikke merket som parkering, men avkjørselen er nærmest en busslomme
Fottur
Grønn
Lengde
1,38 km en vei
Stigning
409 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,8

Anna

Det finnes alternative ruter til Karihaugen: Kjør ca. 12 km fra Sunndalsøra, RV 70, mot Kristiansund. I krysset i Modalane er det skiltet til Innerdalen, til høyre. Ta i stedet til venstre fra riksvegen og følg skogsbilveg tilbake til lunningsplass. Parker der. Følg traktorvegen ca. 50 m og deretter vegen som svinger til høyre. Følg denne ca. 500 m for deretter å følge merka sti. Følg stien ca. 150 m og kryss over traktorveg. Etter ca. 20min. kommer du til et lite tjern på Litlfjellet, fortsett langs stien i ca. 15 min og du kommer opp på Gjersvollhaugen. Nå har du gått ca. 1 time totalt. Alternativt kan du snu og gå ned igjen stien du kom opp, eller holde fram etter stien ned til Karihaugen. På hjemturen kan du følge bilvegen i retning Ålvundeid. Et stykke ned i lia tar du av til høyre etter en traktorveg og ned til lysløypa i Kvennhusskogen. Derfra er det enkelt å gå tilbake til parkert bil.
Køyreskildring
Print ut