English

Kallskaret frå Herdalsosen

Fjord

Kort om turen

Variert tur langsetter eit fjellvatn, forbi ein setrestøl og opp over tregrensa. Det mest spesielle er olivinlandskapet og geologien i den austre delen av Kallskardalen. Her er ryggar av olivin som er rustraude av forvitring. Denne bergarten er næringsfattig, derfor er her elles lite vegetasjon og ein har fått eit "månelandskap". Dette er freda som Kallskaret naturreservat. På veg opp har ein flott utsikt ned mot Herdalen og ein kan sjå eldgamle fangstanlegg høgt oppe i fjellsida.Ved enden av turen ser ein den karakteristiske Kallen og har storslått utsikt mot Tafjord. Ein kan fortsette ned til Onilsavatnet i Tafjord dersom ein vil. Her er merka løype, noko bratt og gjennom ei ur.

Ruteskildring

Ver merksam på at det kan ligge snø på denne turen til godt ut i juni. Turen startar litt før ein når osen på Herdalsvatnet, parker ved nausta og gå vegen tilbake til du ser skilt og bru over elva. Gå over brua og vidare langsetter elva til du når vatnet. Ein ulendt sti fører deg langsetter vatnet i ca 1 km, til du har passert ei lita elv. Herfrå går stien bratt oppover til Kallskarsetra med sine to sel. Stien fortset forbi denne stølen og flatar etterkvart ut når du er opp i dalen. Her er det også fjellvatn. Stien er godt merka, og den vert rydda kvart år i samband med Jordmormarsjen.

Tilkomst og parkering

Fremst i bygda Norddal er vegen skilta til Herdal, følg denne vegen. Ved grinda betaler ein bompengar, om ein ikkje vil gå også dei 7-8 km fram mot Herdalsvatnet. Parkering ved Herdalsosen. Ved nausta i nordenden av Herdalsvatnet.
Fottur
Blå
Lengde
5 km en vei
Stigning
480 m
Tidsbruk
3 t. 45 min.

Løype på kart

Val for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 4,5

Offentleg transport

Frå Norddal (fjorden) kan ein gå på asfaltert veg 2,5 km, heretter på grusveg 5 km til Herdalsosen.

Anna

Heile turen går i Geiranger- Herdal landskapsvernområde, øvste delen ligg innanfor Kallskaret naturreservat.

Kart

Turkart Norddal kommune, turkart Tafjordfjella, turkart Stranda kommune
Køyreskildring
Print ut