English

Jervebua via Grovaskaret

Rauma

Kort om turen

Høgfjellstur som går fra Furhorn gjennom Grovaskaret på god sti, deretter over Skarvskaret i ur og derfra nedover til Litlehånådalen der den møter stien fra Vakkerstølen til Jervebua. Stien er godt merket hele vegen.

Ruteskildring

Parker ved parkeringsplassen ved Førholen (bomveg). Stien starter ved parkeringa rett nordover til en kommer innpå stien fra setra. Stien dreier da mot vest, og følger noen skogfelt bortover mot elva. Stien følger deretter til høyre for elva oppover. Like etter skoggrensa kommer en til et stikryss ved flatt parti med liten bekk og grus. Fortsett rett fram til skilt, og ta her av til venstre opp mot Grovaskaret. Stien går litt videre innover et kort område med myr, før den dreier rett opp til venstre og følger en rygg oppover et kort stykke til Rundhaugan der det er flere Eskere og andre avsetninger fra siste istid- Terrenget legger seg og går videre innover til bua og langsmed høyrekanten av Grovaskarsvatnet. Litt etter vatnet stiger stien oppover Grovaskarsbakken til Skarvskartjønna. Herfra stiger stien videre oppover til det høyeste punktet på Skarvskaret. Her er det er parti med ur. Etter skaret er går det slakt nedover mot Hånådalshaugtjønna, der stien svinger til venstre like før vatnet. Etter hvert går det brattere ned bakken til venstre for elva, og i bunn av bakken svinger stien et stykke til venstre og møter stien til Vakkerstølen. Ta til høyre i stikryss og følg stien oppover til Jervebua og Litlehånådalsvatnet. Hytta ligger like over nærmeste enden av vatnet. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
12,7 km en vei
Stigning
816 m
Tidsbruk
8 t. 25 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut