English

Isterdalen

Rauma

Kort om turen

En fin familietur innover Isterdalen. Følger først vegen, og går deretter en runde inn til Helsingøya og tilbake.

Ruteskildring

Det er ikke tilrettelagt parkeringsplass, men vegen er brøyta ut slik at det er mulig å parkere. Ta hensyn slik at vegen til boligene ikke sperres. Løypa starter etter vegen innover Isterdalen. Ved Sogge fellesbeite ta til høyre og følg veg til Aakessetra. Herfra går løypa etter skogsveg et lite stykke - dette stykket er rasutsatt. Løypa går så ut på Vadstadbakkmyra og følger myrkanten. Ved enden av myra går løypa ned en helling og ned på Helsingøya. Her krysser man over jordet og tar brua over elva og opp bakken til Trollstigvegen og følger denne tilbake til utgangspunktet. Det vil variere hvor mye av løypa som er oppkjørt. Deler av løypa kan være brøyta. Kilde:
Skitur
Grønn
Lengde
3,82 km en vei
Stigning
108 m
Tidsbruk
1 t. 30 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut