English

Ingridsetra via Strandafjellet

Rauma

Kort om turen

Fin tur til Ingridsetra over fjellet, som vanligvis er tørrere enn Ljøsådalen. Starter med slalombakken og deretter i slakt terreng over fjellet på god sti.

Ruteskildring

Parker på den store parkeringsplassen på Skorgedalen (bomveg). Kryss over brua og følg veg opp til skitrekket. Følg deretter gruset sti opp til noen Gapahuker. Stien følger deretter venstrekanten av slalombakken opp stigninga, med en liten avstikker ut til venstre ca. halvegs oppe. Etter første stigninga krysser stien over til høyre, og like før enden av skitrekket krysser den under skitrekket. Herfra kan en følge heistraseen rett opp eller en slakere sti rundt ryggen og opp på starten av ryggen i enden av skitrekket. Fra toppen av skitrekket er det fin sti langsmed ryggen, med slak stigning langs kanten mot Ljøsådalen og til Storstølvatnet. Stien følger fortsatt ryggen sør for Ljøsådalen, med litt stigning opp halvegs forbi vatnet. Følg ryggen videre innover til den begynner å gå ned igjen til Hamreskaret. Fra Hamreskaret hold til venstre for den neste haugen og ned i Fiskebotnen. Nederst i Fiskebotnen må en krysse over til stien som kommer fra Breivikskaret. Litt utydelig sti og det kan være litt vått et kort parti før en når stien. Følg deretter stien ned til Ingridsetra (stien følger langsmed Høyspenten et stykke). Fra Ingridsetra kan en fortsette stien som følger sørsiden av elva tilbake til Skorgedalen, eller en kan gå ned via Breivikskaret. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
6,25 km en vei
Stigning
538 m
Tidsbruk
4 t. 30 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut