English

Ingridsetra via Norvikstølen

Rauma

Kort om turen

Grei tur i slakt terreng innover Ljøsådalen. Noen myrete partier.

Ruteskildring

Parker øverst på parkeringsplassen ved Skorgedalen (bomveg). Følg traktorvei til første brua (100 m) og ta over brua på stien inn gjennom hyttefeltet. Følg stien til skilt med Norvikstølen inn til høyre. Stien følger så venstresiden av elva til Haukebergstølen der det er ei ny bru. I stikryss ved brua fortsett videre langs nordsida av elva i skogkledt terreng. Etterhvert kommer en til Norvistølen som ligger på en markert haug. Ta av ned til elva like før stølen og kryss elva på hengebro der den møter hovedstien innover Ljøsådalen. Følg stien videre innover, og en møter snart elva igjen som stien stort sett følger videre til Ingridsetra. Fra Ingridsetra er det mange turmål videre, bl.a. Måsvassbu, Ljøsådalsvatnet og Breiviksetra. Tilbake kan en også følge samme rute til Norvik- eller Haukebergstølen og så tilbake til parkeringsplassen langs stien på andre siden av elva. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
6,21 km en vei
Stigning
305 m
Tidsbruk
3 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut