English

Hurrungsvatnet

Rauma

Kort om turen

NB: Det ligger fortsatt en del snø langs stien, og det er stor snøsmelting i området. Brua er delvis ødelagt, og ved stor vannføring kan det være utfordrende å krysse. Det er også mulig å fortsette videre oppover på venstreside av elva, uten å krysse den, men der er det til dels tett vegetasjon.

Turen er litt tung i starten, men terrenget legger seg etter ca. 15 min. gåing, og da er det fin stigning opp til det flott beliggende Hurrungsvatnet.

Ruteskildring

I Isfjorden følg skilt til Liabygda og videre til Venjesdalen. Parkering ved Venjesdalsveien 1,4 km etter Venjesdalssetra, like før vegen krysser høgspentlinja. Føg vegen litt tilbake til stien som starter like etter Tverrelva (skiltet). Følg sti langs elva, bratt stigning første 20 minuttene. Kryss elva på bro like etter at terrenget legger seg, og følg sti først i slakt terreng og deretter i dalsøkk opp til Hurrungsvatnet (850 moh). Det er fine rasteplasser både på nordsiden og vestsiden av vatnet. Dette er en fin botn med mektige Store Venjetinden som nærmeste fjell. Herfra kan en følge stien opp til Hurrungen eller botnen over vatnet opp til ryggen mellom Vengetindan og Hurrungen. Begge steder får man flott utsikt mot Kvanndalstindan og Middagsfjellet. Kilde:

Fottur
Blå
Lengde
1,74 km en vei
Stigning
429 m
Tidsbruk
2 t. 0 min.
Høyeste punkt
898 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Betalingsmiddel for bomvei

Køyreskildring
Print ut