English

Hurrungsvatnet

Rauma

Kort om turen

Fin og grei skitur som går i flott terreng mellom mektige fjelltopper.

Ruteskildring

Vegen til Venjesdalen er nå vinterbrøyta. Kjør da bomveg fram til parkeringsplass ved Venjesdalssetra. Følg vegen forbi parkeringsplassen på setra og over brua. Like etter brua tar en av til venstre og krysser opp en kort bratt skråning. Terrenget legger seg noe etter at en har passert høyspentlinja. Følg venstrekanten av et elvegjel oppover og når en passerer skoggrensa kryss over mot høyre og botnen som leder opp til Hurrungvatnet. Følg botnen opp til Hurrungvatnet som ligger bak en stor morenerygg. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
2,26 km en vei
Stigning
518 m
Tidsbruk
1 t. 50 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut