English

Hovsnakken

Fjord

Kort om turen

Bratt og fin tur til gammalt sel. Turbok å skrive seg inn i.

Ruteskildring

Bratt rås. Går gjennom barskog første delen, men det vert bedre utsikt når ein kjem lenger opp. Mogleg fortsette til Varden, eller gå langs fjellsida til Midtbustsætra.

Tilkomst og parkering

Parker i sentrum eller ved bensinstasjonen. Vis á vis bensinstasjonen går du 1 km oppover mot Hovslia bustadfelt. Her følgjer ein vegen, først ein krapp sving til venstre, og lenger oppe tar ein til høgre i vegkrysset. I enden av vegen tek ein oppover forbi det siste huset (nedover går ein gangveg). Råsa starter rett over snuplassen. Anbefalt parkering i sentrum eller ved bensinstasjonen, då det er begrensa tilgang til parkering i Hovslia.
Fottur
Blå
Lengde
2,8 km tur/retur
Stigning
470 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,8

Offentleg transport

Bussrute mellom Ålesund og Valldal, sjå http://www.frammr.no

Kart

Turkart Ørskogfjellet
Køyreskildring
Print ut