English

Hovdesetra

Rauma

Kort om turen

Grei tur som følger traktorveg opp lia og nesten helt opp til setra. Siste stykket er det slakt innover til selve setra.

Ruteskildring

Parker ved avkjøringa fra hovedvegen på Set, eller 50 m oppe i grusvegen i bunn av traktorvegen. Følg traktorvegen opp forbi en gård (på venstre hånd), og deretter videre oppover lia. Vegen slynger seg oppover i i enkelte bratte partier, men blir noe slakere det siste stykket. Det er noen avstikkere, men turen følger hovedvegen hele vegen til endes. I enden går en tydelig tråkk innover til Hovdesetra, og den er også merket i enden av traktorvegen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
3,06 km en vei
Stigning
533 m
Tidsbruk
2 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut