English

Honndalsvatnet

Volda

Kort om turen

Honndalsvatnet er eit fint turmål som passar for heile familien. Det er skogsveg heile vegen, litt av eldre dato og litt av nyare dato. Her er flott når sola skin og trolsk når det er gråver.

Rutebeskrivelse

Start i austenden av Rotevatnet. Ta av på skogsveg der det er skilta til Rotsethornet. Her er også ei turtavle. Ved bommen følger du den litt eldre skogsvegen. Følg denne skogsvegen heile vegen til Honndalsvatnet. Undervegs passerer du skilt til Rotsethornet og Humbersetsetra. Du skal ikkje ta av i nokon av desse retningane, men følge "hovudvegen" heile vegen til vatnet. Du kan følge same veg tilbake eller følge ruta som er skildra her: Følg same veg forbi skilting til Humbersetsetra. Etterkvart kjem det ein veg som går til venstre (det er om lag ein km frå Honndalsvatnet og til der du skal ta til venstre). Følg denne og du kjem over på den nye skogsvegen til Høgedalen. Følg denne nedover til du er nede att ved start.

Adkomst og parkering

Frå Volda sentrum køyr E39 i retning Kvivsvegen/Fyrde. Ved ei rundkøyring tek du av mot Vikebygda på Vikebygdvegen. Etter om lag 1,5 km: ta av ned mot Vassbotnen. Følg vegen til golfbana. Her er det mulig å parkere, men det er golfklubben sin parkeringsplass så ver obs på arrangement. Følg vegen vidare. Gå gjennom ei grind. Etterkvart ser du ein skogsveg på venstre side som du skal følge. (GPS-sporet viser ruta frå golfbana). Du kan også parkere langs vegen ved grinda, men stå ikkje i vegen
Fottur
Blå
Lengde
6,98 km rundtur
Stigning
316 m
Tidsbruk
2 t. 30 mi

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 1,2
Grus 4,5
Sti 1

Offentlig transport

Det er fint å sykle eller gå langs sørsida av Rotevatnet. Det er også gå-/sykleavstand til start frå store delar av Volda sentrum

Kart

Volda - nærturkart, Sunnmørsalpane
Kjørebeskrivelse
Print ut