English

Holsfjellet og Rødlandstua fra Olsvika

Ålesund

Kort om turen

Tekst hentet fra brosjyren 'Turmål i Ålesund og omegn!'; og modifisert for turen videre til Rødlandstua. Denne turen starter fra Holen. Fra Holen, ta av FV 110 mot Olsvik ved Tafjord Kraft. Følg vegen Holstoppen til start. Stien begynner på toppen ved snuplassen (postkasser) rett under høyspentlinjene. Følg tydelig sti som svinger litt mot nord og følger ryggen bak siste husrekke. Stien følger høydedraget stort sett hele vegen mot målet, tidvis med flott utsikt. Du passerer et trigonometrisk punkt og krysser en liten steingard. Stien går så over en myr før den dreier litt mot nord (venstre) og opp en liten skrent til det første målet. Posten står ved postkasse med turbok. Vil du ha en flott utsikt, fortsetter du ca. 200 meter skrått over en liten myrlendt slette og opp på en liten rygg der et nytt trigonometrisk punkt står. En bedre utsikt får du ved å gå mot venstre, vest. Her er et flott utsiktspunkt mot Ålesund. Det er satt opp en benk her hvor du kan sette deg og slappe av med kaffe og sjokolade/niste, samtidig som du nyter utsikten. Turen fortsetter på stien som går etter åsryggen østover til Rødlandstua.Fra Olsvika tar du av FV 110 med skilt Olsvika. Like etter du har tatt av, svinger en veg mot øst (venstre) forbi et postkassestativ og opp til en gammel løe på Øvstegarden. Stien starter mellom løa og en garasje. Stien går opp mellom noen store trær og passerer en liten steingard før dem følger en markert rygg med god tørr sti. Stien stiger jevnt med unntak av et par korte bratte stigninger. Stien følger ryggen helt til den flater ut over noen små berg mot det første målet. Samme som start. Parkeringen er lagt inn som eget veipunkt i GPS-filen.

Ruteskildring

NB: Hadde ikke med oss papirkart på denne turen. Brukte TOPO Premium kart for Ålesund på Garmin GPS, samt fulgte terrenget. Ser i ettertid at vi fulgte sporet i papirkartet nok så bra, men det er antakeligvis flere alternative veier jf. merkede kryss vi så ute i feltet. Dere kan åpne det enkelte veipunkt og lese våre anmerkninger om dem på GPSen. Stien fra Holsfjellet, ved postkassa var godt merket frem til kraftledningen ved Middagstua. Etter dette så vi ingen merking, men fulgte et tråkk innover myrene. Her var det nok så vått så vi gikk sørøstover og opp på høydedraget ved punkt 523 i GPS-filen. Her traff vi på en godt merket sti som førte oss til Rødlandstua. Ved 290 meters kota ved GPS punkt 525 så vi merking som gikk ned mot myra i dalen vi gikk i tidligere. Det er nok merket sti over myra, men vi så den ikke. Terrenget er enkelt å lese, og det er lett gått. Man trenger i grunn ikke stier her, men man føler seg selvfølgelig tryggere om man følger en sti. Returen gikk relativt greit. Vi fulgte merket sti til punkt 531 i GPS filen. Her ble vi usikker på om stien fortsatte ned til E39 ved Reitegjerdet, eller om den gikk mot Holsfjellet. Vi valgte derfor å gå nordover til stien vi gikk på tidligere på dagen. Storsannsynlighet for at stien kan fortsette vestover mot punktene 532 og 533 i GPS filen.Ved punkt 530 i GPS filen så var trærne merket nordover og ned mot myra igjen. Det var der nede vi gikk tidligere på dagen på vei til Rødlandstua.

Tilkomst og parkering

Det er flere store parkeringsplasser i området (bla. kjøpesenter) som ikke er avgiftsbelagte. Olsvika, som beskrevet over eller ved enden av Holstoppen, hvor denne turen startet. Det er ingen avgifter her, og kun få plasser for oppstilling av bil. er her fullt så kan man perkere nede ved Tafjord Kraft sitt anlegg ved starten av bakken.
Fottur
Blå
Lengde
13,7 km tur/retur
Stigning
278 m
Tidsbruk
4 t. 10 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 11,6

Offentleg transport

Det går buss til Olsvika. http://www.170mr.no http://www.nettbuss.no

Kart

"Ålesund" i turkart serien fra Statens kartverk best. nr. 2535
Køyreskildring
Print ut