English

Holsfjellet og Rødlandstua fra Olsvika

Ålesund

Kort om turen

Dette er en fin tur med flere flotte utsiktspunkt! Det er både en gapahuk som Olsvika Vel har bygd og satt ut benker på turen. Flotte steder hvor du kan sette deg ned og slappe av med drikke og nistemat, samtidig som du nyter natur og utsikt. Samme som start. Parkeringen er lagt inn som eget veipunkt i GPS-filen.

Ruteskildring

Ta av fv. 110 mot Olsvik ved Tafjord Kraft. Følg vegen Holstoppen til start. Stien begynner på toppen ved snuplassen (postkasser) rett under høyspentlinjene. Følg tydelig sti som svinger litt mot nord og følger ryggen bak siste husrekke. Stien følger høydedraget stort sett hele vegen mot målet, tidvis med flott utsikt. Du passerer et trigonometrisk punkt og krysser en liten steingard. Stien går så over en myr før den dreier litt mot nord (venstre) og opp en liten skrent til det første målet. Vil du ha flott utsikt, fortsetter du ca. 200 meter skrått over en liten myrlendt slette og opp på en liten rygg der et nytt trigonometrisk punkt står. En enda bedre utsikt får du ved å gå mot venstre, mot vest. Her er det et flott utsiktspunkt mot Ålesund hvor det er satt opp en benk. Turen fortsetter på stien som går etter åsryggen østover til Rødlandstua. Stien fra Holsfjellet, ved postkassa var godt merket frem til kraftledningen ved Middagstua. Etter dette så vi ingen merking, men fulgte et tråkk innover myrene. Her var det nokså vått. Vi gikk sørøstover og opp på høydedraget ved punkt 523 i GPS-filen. Her traff vi på en godt merket sti som førte oss til Rødlandstua. Ved 290-meters-kota ved GPS-punkt 525 så vi merking som gikk ned mot myra i dalen vi gikk i tidligere. Det er nok merket sti over myra, men vi så den ikke. Terrenget er enkelt å lese, og det er lett å gå i det. Man trenger i grunn ikke stier her, men man føler seg selvfølgelig tryggere om man følger en sti. Returen gikk relativt greit. Vi fulgte merket sti til punkt 531 i GPS-filen. Her valgte vi å gå nordover til stien vi gikk på tidligere på dagen. Ved punkt 530 i GPS-filen var trærne merket nordover og ned mot myra igjen.

Tilkomst og parkering

Det er flere store parkeringsplasser i området (bl.a. til butikker) som ikke er avgiftsbelagte. Olsvika, som beskrevet over eller ved enden av Holstoppen, hvor denne turen starter. Det er ingen avgifter her, og kun få plasser for oppstilling av bil. Er det fullt, kan du parkere nede ved Tafjord Kraft sitt anlegg ved starten av bakken eller utenfor noen av butikkene i Olsvika.
Fottur
Blå
Lengde
13,7 km tur/retur
Stigning
278 m
Tidsbruk
4 t. 10 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 11,6

Offentleg transport

Det går buss til Olsvika. http://www.170mr.no http://www.nettbuss.no

Kart

'Ålesund' i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535
Køyreskildring
Print ut