English

Hjelmkona fra Valsøybotn

Heim

Kort om turen

Denne turen er en fin vandring fra dagens grendasamfunn og opp til et historisk spennende gruveområde fra 1800-tallet. Oppover mot Krokvatnet går du gjennom åpen bjørkeskog, myr og fjell. Fine, slake bakker. Ved Krokvatnet øker stigningen, men gåinga premieres snart med et helt spesielt kulturminne, og på toppen: fantastisk utsikt i alle retninger.

Rutebeskrivelse

Start turen på Valsøybotn om du parkerer der. Følg grusveg opp til garden "Roberthaugen" og videre forbi "vannhus". Herfra følges skiltet sti opp gjennom skogbevokst terreng. Det første partiet har en lite synlig sti, men løypa er godt merka. Over skoggrensa går du delvis i myr som gradvis går over i fjellterreng. Stien passerer Krokvatnet, hvor det kan være fint å ta en rast. Litt lengre framme møter du stien fra Englia. Fra Krokvatnet starter den bratteste delen av turen, opp forbi enn vannkulp på høyre side (fint å ta en dukkert) og en stor bekk litt lengre fram som er grei å ta seg over. Like før du kommer helt opp i gruveområdet møter du malmfjellet og rester av vegen som gruvearbeiderne fraktet malmen ned til Valsøybotn på. Her går du over en klopp over bekken før du beveger deg inn i området og når etter hvert toppen av Hjelmkona. Husk å trø varsomt! (særegen botanikk)! På toppen får du utsikt ut mot havet, hvor de majestetiske Tustnastabbene rager, og om du ser den andre veien får du et flott skue over Trollheimen. Retur samme vei.

Retur kan også tas uten merking i fint fjellterreng på rygger ned til Mørkedalen og passere sør for Pikholvatnet, videre over mot Saufjellet etter rygger ned til enden av Langvatnet, følg sti videre paralellt med Storelva til du møter stien du fulgte opp, videre ned etter grusveien til startpunktet på Valsøybotn. 

Denne turen kan godt kombineres med KNT sitt løypenett til Tverrlihytta, Hjelmen eller Settemsdalen.

NB! Ikke anbefalt tur umerket ved dårlig sikt!

Adkomst og parkering

Kjør Fv354 til du kommer innerst i Valsøybotn. Parker der (må avtale på privat eiendom) eller ta av ved Botnabua og kjør 650 m opp etter kommunal vei når parkering blir tilrettelagt der).
Fottur
Rød
Stigning
874 m
Tidsbruk
5 t. 50 min.
Høyeste punkt
843 moh

Løype på kart

Kart

1421 III Halsa, Turkart for Halsa
Kjørebeskrivelse
Print ut