English

Hillehornet

Herøy

Kort om turen

Hillehornet ligg over Nykrem med god utsikt over Leikongbygda. Du ser også innover fjorden mot Sunnmørsalpane. Gurskøy IL har trimpost på Hillehornet.

Ruteskildring

Frå fv 61 går du opp ein smal veg til Moltugarden, råsa startar då ved løa som står ved enden av vegen, råsa går først midt over dyrkamarka og opp til skogkanten, når du kjem opp til skogen fylgjer råsa ein gamal kløvveg som går opp gjennom skogen, når du kjem oppom skogen og kløvvegen går bortover myrane skal du ta av frå vegen og gå mot aust (til høgre). Råsa går då austover og forbi toppen og fram på kanten av Hillehornet der det er beste utsikta over Leikongbygda.

Tilkomst og parkering

Fv 61 ved Leikanger kyrkjelydshus på Leikong. Ved Leikanger kyrkjelydshus
Fottur
Grønn
Lengde
1,2 km en vei
Stigning
177 m
Tidsbruk
1 t. 5 min
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
176 moh
Merking
Både skiltet og merket

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,2
Sti 2,2

Offentleg transport

frammr.no

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 I, Sunnmorskart.no
Køyreskildring
Print ut