English

Haugtua fra Glomset

Ålesund

Kort om turen

Haugtua er høgste punkt mellom Glomset, Sorte og Valle (354 m). En har flott utsikt mot vest, nord og øst. På vei opp fra Glomset har en flott utsikt også mot sør. Turen tar ca. 1t opp og noe kortere tid ned igjen. Nesten oppe på enden av skogsbilveien er det satt ut benk for rasting. På toppen er der også benk og bord.Bok på toppen for registrering.

Rutebeskrivelse

Turen starter nede ved fylkesvei 656 på Glomset. Skiltt veien mot Storfjord Hotel følges oppover Glomsetgardane.Skogsbilveien fløges videre oppover i Glomsetheia. På toppen av denne tar en av mot nord. Her er den bratteste delen av stien et par hundre meter oppover. Slakere sti videre nordøstover mot toppen.

Adkomst og parkering

Turen starter ved fylkesvei 656 på Glomset. Skilt til Storfjord Hotel. Finn egnet plass ved fylkesvei 655 eller ved vei til Storfjord Hotell (Eget ansvar)
Fottur
Blå
Lengde
3 km en vei
Stigning
345 m
Tidsbruk
2 t. 25 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,4
Sti 0,3

Kart

Ålesund-Ørskogfjellet
Kjørebeskrivelse
Print ut