English

Haugshornet

Sande

Kort om turen

Haugshornet ligg mellom Haugsbygda og Gjerdsvika med utsikt over Gjerdsvika og ein del av fjella i Sande. På tur til Haugshornet får du gått deler av den gamle kløvvegen som gikk mellom Haugsbygda og Gjerdsvika. Du passerar også restar av gamle vårfjøsmurar og torvhusmurar på Dalen. Gursken IL har trimpost på Haugshornet.

Ruteskildring

Start i Haugelia byggefelt. Råsa byrjar rett utom det ytste av dei øverste husa i byggefeltet. Råsa går først gjennom skogen, kan vere litt vått her, oppom skogen kjem du oppå Dalen med restar etter gamle vårfjøs og torvhusmurar. Derifrå følger råsa den gamle kløvvegen som er oppmura oppigjennom fjellsida. Når du kjem oppom kløvvegen går råsa etter ryggen opp til toppen.

Tilkomst og parkering

Haugelia i Haugsbygda. Ta av frå fv 61 i Gursken skilta mot Haugsbygda, køyr 4 km, ta til høgre skilta Vonheim, køyr 1 km, ta til høgre etter gamal skulebygning og køyr heilt til topps i Haugelia. God parkeringsplass på austsida av dei øverste husa i byggefeltet.

Fottur
Blå
Lengde
1,63 km en vei
Stigning
353 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
430 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,1
Sti 1,5

Kart

Turkart Sande Kommune, M711 1119 III, norgeskart.no
Køyreskildring
Print ut