English

Haudukhyttå

Rauma

Kort om turen

Turen går opp Grøvdalsbakken og opp på høyfjellet mellom Grøvdalen og Sandgrovbotnen til hytta som ligger ved Øvre Bakkevatn.

Ruteskildring

Isfjorden følg skilting Grøvdalen og følg vegen framover hele bygda. Etter de siste gårdsbruka fører en bomveg forbi Rabben seter. Parker like før elva ved Stølen i Søredalen. Dette er en DNT-sti som fører videre til Mardalsbotn. Gå langs veg inn til setra (bro over elva), og deretter tydelig sti over åpen mark til skogen. Følg sti gjennom skogen inn Søredalen til venstre for elva. Stien går flatt innover helt til stor elv som kommer ned fra venstre fra Apalholet. Følg venstrekanten av denne elva et stykke opp til bru. Kryss brua og følg så en rygg til høyre for elva oppover Loftdalen og Grøvdalsbakken. Etter skoggrensa går stien godt til høyre i botnen oppover til den møter elva igjen like før toppen. Litt bratt øverst før det slaker ut, men det er god sti hele vegen oppover. Når en kommer til ura som ligger før vatnet på flate går stien litt oppover, og langs en smal rampe i bergveggen til høyre for ura. Denne leder fram til en heller som man passerer under. Like etter helleren er det et stikryss, der stien til venstre går slakt nedover til Nedre Bakkevatnet og den åpne hytta som ligger her. Stien til høyre fortsetter til Øvre Bakkevatnet, Hauduk vatna og videre innover til Mardalsbotn. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
6,04 km en vei
Stigning
760 m
Tidsbruk
4 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut