English

Halvorstølen

Rauma

Kort om turen

Turen følger Mittetelva inn til Mittetsetra og videre gjennom skogen til Halvorstølen, der bare murene står igjen etter en gammel seter med 4 bygninger.

Ruteskildring

Parker like etter bomkassa til Skokkenvegen (før selve bommen). Følg vegen 30 m tilbake og følg traktorveg som leder ned mot elva og gammelt sagbruk. Følg vegen til bro over elva, og på andre siden av broa følg sti til venstre. Stien går flatt innover litt til høyre for Mittetelva, litt slakt oppover til setervollen ved Mittetsetra. Kryss over vollen og videre på sti inn i skogen (skiltet til Halvorstølen). Stien går innover løvskogen og er merket med slitt maling. Stien krysser flere bekker, men går slakt innover Siste stykket tar den av opp til høyre opp til setra som ligger ved en grov ur. Fra Mittetsetra er det mulig å fortsette på sti videre inn til Halvorstølen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
1,7 km en vei
Stigning
137 m
Tidsbruk
1 t. 15 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut